System Performance Report

Bu sayfada Bakım ve Destek Anlaşması kapsamındaki SQL Server Instance’larında üretilen otomatik bir rapor olan Sistem Performans Raporundaki kalemlere ait açıklamalar bulunmaktadır.

Average CPU Utilization (%): 24 saatlik zaman dilim içerisinde sunucu düzeyinde ortalama ne kadar işlemci kaynağı kullanıldığını gösterir. Bazı ortamlarda sistem kullanımı gece, bazılarında sabah, bazılarında 24 saat yoğundur. Unutulmamalıdır ki sistemin düşük yükle kullanıldığı zaman dilimlerinin ortalaması, genel ortalamayı da düşürecektir.

Max CPU Utilization (%): 24 saatlik zaman dilimi içerisinde işlemci kaynağı kullanımının zirve değeridir. Örneğin işlemci günün %99,9’luk zaman ziliminde %5 düzeyinde kullanılmış ve sadece %0,1’lik zaman diliminde %100 kullanılmış olabilir.

User Connections: Kontrol edildiği anda SQL Server Instance’ına bağlı olan kullanıcı sayısıdır.

Batch Requests: SQL Server Instance’ına saniyede gelen toplu işlem sayısıdır. Toplu işlemler adından da anlaşılacağı üzere bir veya daha fazla Delete, Update, Insert, Select gibi işlem (Transaction) içerebilirler.

Page Life Expectancy: SQL Server’da verilerin en küçük depolama birimi Sayfalardır (Page). Bir Sayfanın boyutu 8 kilobayttır. Bir Sayfa bir veya daha fazla kayıt barındırabilir, bu kaydın boyutuna bağlıdır. Veritabanında yapacağınız her türlü Delete, Update, Insert ve Select işlemi hafızada (RAM) gerçekleşir. Örneğin eğer bir Select komutuyla sorgulamak istediğiniz kayıtlara ait Sayfalar hafızada yoksa, önce diskten hafızaya getirilirler ve kayıtlar size ulaştırılır. Page Life Expectancy, bu Sayfaların ortalama kaç saniye boyunca hafızadan atılmadan kaldığını gösterir. Örneğin bu değer küçükse, ki genel bir örnek vermek gerekirse modern sistemlerde 1000 saniyenin altını küçük varsayabiliriz, o zaman hafıza kaynaklarında baskı var demektir. Bunun çok çeşitli nedenleri olabilir, incelenmelidir.

Buffer cache hit ratio: Diske gitmeye gerek kalmadan erişilmek istenen Sayfaların kaçta kaçının doğrudan hafızada bulunduğunu gösterir. Normal şartlar altında bu değerin %99’un altına düşmesini istemezsiniz. Bu değer ne kadar düşükse, işlenecek olan Sayfalar için o kadar çok diske gidiliyor demektir. Bu da hem işlemlerin yavaşlamasına neden olur, hem de hafıza kaynağında baskı olduğu anlamına gelir. Bu kalemi, Page Life Expectancy kalemiyle birlikte değerlendirmekte fayda var.

PAGEIOLATCH, Page IO Latch Wait, WRITELOG: Disk cevap süresini gösterir. Performanslı çalışan bir disk altyapısının cevap süresinin 10 milisaniye üzerine çıkmaması beklenir. Disk cevap süresinin uzunluğu sadece disk altyapısının sıkıntılı olmasından kaynaklanmaz. Öncelikle sorguların performanslı çalışıp çalışmadığı, eksik veya fazla indekslerin olmadığı kontrol edilmelidir.

LCK_*: Çeşitli işlemlerde kaynaklanan kilit/blokasyon süresini milisaniye cinsinden gösterir.

Blocked process count: Bloke olmuş işlem sayısını verir. Bu değer belli aralıklarla toplanan değerlerin ortalamasıdır. LCK_* kalemiyle birlikte değerlendirmekte fayda var.

Temp Tables Creation Rate: Temp tablo veya tablo değişkeni oluşturma oranını saniye cinsinden gösterir. Bu değer kendi başına bir sorun olmamakla birlikte, diğer kalemlere ait değerler analiz edilirken hesaba katılmalıdır.

Total Transaction Log backup size: Gün içerisinde alınan Transaction Log yedeklerine ait toplam dosya boyutunu gigabayt cinsinden gösterir. Bu değer sayesinde gün içerisinde gerçekşen işlem hacmi hakkında fikir edinebilirsiniz.

Checkpoint pages: İşlenmek için diskten hafızaya alınmış ve örneğin Update gibi bir işlem nedeniyle değişmiş olan ve diske yazılan Sayfaların sayısını verir. Bu değer ile 24 saat diliminin ortalaması olarak saniyede değişikliğe uğramış kaç tane Sayfanın diske yazıldığı bilgisini edinebilirsiniz.

Full table/index scans: Eğer hem bu değer, hem PAGEIOLATCH, hem de işlemci kullanım değerleri hepbirlikte yüksekse o zaman eksik indeks sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü bu değer bazı tabloların veya indekslerin tarandığı anlamına gelir. Bazen SQL Server tarama işlemini daha performanslı bulur ve “Seek” yerine “Scan” gerçekleştirir. Bu değeri tek başına değil, diğer sayaçların değerleriyle birlikte ele almalısınız.